4.54 5 üzerinden
4.54
52 reviews on Udemy

PostGIS Eğitimi Türkçe – Postgis in Turkish

Konumsal Uygulama Geliştiriciler, Gis Uzmanları, Harita Mühendisleri, Şehir Plancıları için Postgis yetenekleri
Instructor:
Ibrahim Saricicek
1.843 students enrolled
Postgis ile uygulama geliştirme, mekansal analiz yapma, reverse geocoding, qgis ile haritalama ve tematik harita oluşturma

Temelde bolca Sql yazarak, sonuçların QGis üzerinden izlendiği bir çalışma.

Detayda şu başlıklar altında anlatım yapıldı;

 • Postgresql, postgis, pgAdmin, QGis kurulumu,
 • Extension yükleme,
 • Postgis ile gelen tablo, view ve fonksiyonları inceleme
 • Farklı formatlardan data aktarımı,
 • Performans incelikleri, indexleme, explain analayse,
 • Backup, restore,
 • Geometri yönetim fonskiyonları,
 • Geometri oluşturma fonksiyonları,
 • Geometri erişim fonksiyonları,
 • Geometri çıktı fonksiyonları,
 • Geometri editleme fonksiyonları,
 • Geometrik opreatörler,
 • Geometrik ilişki ve ölçüm fonskiyonları,
 • Geometri işleme fonskiyonları,
 • Lineer referanslama sistemi
 • Tüm eğitimde pgAdmin ve Qgis masaüstü cbs yazılımı destekli anlatım.

Kısa Bir Giriş

1
Eğitmen Hakkında
2
Postgresql - Postgis Nedir?

Başlıyoruz

1
Kurulum
2
Extension yükleme
3
Postgis ile gelen tablo, view, type, fonksiyonlar
4
Eğitimi içeren tüm sql cümleleri

Yönetim Fonksiyonları - Management Functions

1
Postgis versiyon, geometri kolonu ekleme fonksiyonu, tablo ekleme

Geometri Oluşturma Fonksiyonları

1
Point oluşturma yöntemleri
2
Diğer geometri oluşturma yöntemleri ve Qgis ile gösterim

Geometri Çıktı Verme Fonksiyonları

1
text, kml, geojson, vs..

Geometri Erişim Fonksiyonları

1
x, y, startpoint, endpoint...
2
isvalid, geometri geçerli mi?
3
nokta sayısı, istenen geometri parçası, bbox erişim, vs...

Geometri Değiştirme Fonksiyonları

1
Projeksiyon ve boyut değiştirme
2
Kaydırma ve projeksiyon dönüşümü sonrası bazı hesaplar

Index ekleme

1
Gist index mantığı, eklenmesi ve kullanımı

Backup ve Restore

1
PgAdmin III ile Türkiye iller restore ve backup alma

Operators

1
&&, &>, >> operatörleri

Postgis'e data aktarma ve mevcut datayı farklı formatlara aktarma

1
ogr2ogr ile data içeri aktarma ve dışarı çıkarma işlemleri

Geometrik ilişkiler ve Ölçüm Fonksiyonları

1
Örnek osm datası gösterimi ve osm datası hakkında bilgi
2
Merkez nokta bulma, alan ve uzunluk ölçümü
3
intersects, dwithin...
4
Bir alan içindeki nokta sayısı, alandaki yolların uzunluğu, çakışma, kapsama

Geometri İşleme Fonksiyonları

1
Tampon verme
2
split, dump, union, collect, convexhull
3
simplfy

Lineer Referanslama Sistemi

1
Bir noktanın bir çizgiye en yakın iz düşümü
You can view and review the lecture materials indefinitely, like an on-demand channel.
Definitely! If you have an internet connection, courses on Udemy are available on any device at any time. If you don't have an internet connection, some instructors also let their students download course lectures. That's up to the instructor though, so make sure you get on their good side!
4.5
4.5 5 üzerinden
52 Yıldız

Detaylı Oylama

Yıldız 5
30
Yıldız 4
15
Yıldız 3
5
Yıldız 2
0
Yıldız 1
2
1d3f4f8896bd4e81ebaf284c4d5c76f3
30-Day Money-Back Guarantee

Includes

4 hours on-demand video
1 article
Full lifetime access
Access on mobile and TV
Certificate of Completion